Πολιτική αγορών & πληρωμών

Τρόποι πληρωμής

Η MAPFRE ASISTENCIA, σας παρέχει τη δυνατότητα να εξοφλήσετε το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο που θα αγοράσετε με χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας.

Η κάρτα σας θα χρεωθεί μόνο μετά την επιτυχή πραγματοποίηση του δωρεάν τεχνικού ελέγχου και την εξακρίβωση των δηλωθέντων από εσάς στοιχείων. Μέχρι την ημερομηνία εκείνη, η MAPFRE ASISTENCIA θα προβεί στη δέσμευση (προέγκριση) του ποσού του ανωτέρω αντιτίμου της επιλεγείσας ασφαλιστικής κάλυψης στην πιστωτική σας κάρτα. Στο σύστημά μας έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών σας με πιστωτική κάρτα.

Κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της συναλλαγής σας, θα μεταφερθείτε αυτομάτως στον ασφαλή δικτυακό τόπο της Τράπεζας Πειραιώς προκειμένου να ολοκληρώσετε την αγορά του Ασφαλιστηρίου σας.

Αποστολή Ασφαλιστηρίου

Μετά την επιτυχή πραγματοποίηση του δωρεάν τεχνικού ελέγχου θα σας αποσταλούν στη διεύθυνση αλληλογραφίας και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχετε δηλώσει οι Όροι Ασφάλισης (ασφαλιστήριο συμβόλαιο) συνοδευόμενοι από τη Δήλωση Υπαναχώρησης του άρθρου 4α§6 του Ν.2251/1994 και από λοιπό πληροφοριακό υλικό (π.χ. συνεργαζόμενα συνεργεία κτλ) για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης -  Επιστροφής Χρημάτων

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε αζημίως από την ασφαλιστική σύμβαση εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών  από την ημέρα που θα λάβετε το ασφαλιστήριο με τους όρους της επιλεχθείσας από εσάς ασφαλιστικής κάλυψης, αποστέλλοντας μας τη σχετική Δήλωση Υπαναχώρησης του άρθρου 4α§6 του Ν.2251/1994 (υπόδειγμα της οποίας περιλαμβάνεται στο πακέτο με το ασφαλιστήριο και το συνοδευτικό πληροφοριακό υλικό που θα λάβετε μετά την πραγματοποίηση του επιτυχούς δωρεάν τεχνικού ελέγχου και την ολοκλήρωση της σύναψης της ασφαλιστικής συμβάσεως).

Σε περίπτωση υπαναχώρησής σας από την ασφαλιστική σύμβαση εντός της ανωτέρω νομίμου προθεσμίας, θα σας επιστραφεί το συνολικό ποσό που είχατε καταβάλει για την αγορά του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορία σχετικά με το ως άνω δικαίωμα σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.