ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ COOKIES

 

H MAPFRE ASISTENCIA COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A, εδρεύει στη Μαδρίτη της Ισπανίας και διατηρεί υποκατάστημα στην Ελλάδα εγκατεστημένο στην Αγ. Παρασκευή Αττικής, επί της Λ. Μεσογείων 473, εφεξής MAPFRE, είναι κάτοχος αυτού του Ιστοτόπου, και υπεύθυνη για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται από τους χρήστες μέσω αυτού του Ιστοτόπου.

 

Ο χρήστης ενημερώνεται και δίνει τη συγκατάθεσή του στην διαχείριση των δεδομένων που παρέχει κατά την πλοήγησή του στον Ιστότοπο και όσων δημιουργούνται ως συνέπεια της χρήσης του, περιλαμβανομένων των διεθνών γνωστοποιήσεων ή διαβιβάσεων που μπορεί να πραγματοποιηθούν, για τους σκοπούς που αναφέρονται στο τμήμα Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

 

Σε περίπτωση που τα δεδομένα που έχουν παρασχεθεί αναφέρονται σε τρίτα φυσικά πρόσωπα διαφορετικά από τον χρήστη, αυτός εγγυάται ότι έχει συλλέξει και ότι έχει την προηγούμενη συγκατάθεσή τους για την γνωστοποίηση των δεδομένων τους και ότι τους έχει ενημερώσει, πριν από την παροχή τους, σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, των γνωστοποιήσεων και των άλλων όρων που προβλέπονται στο τμήμα «Πληροφορίες σχετικά με την Προστασία των Δεδομένων».

 

Ο χρήστης δηλώνει ότι είναι ηλικίας άνω των 18 ετών. Ομοίως, σε περίπτωση που τα δεδομένα που παρέχει κατά την πλοήγησή του στον Ιστότοπο ανήκουν σε ανηλίκους, όπως στην περίπτωση του/της πατέρα/ μητέρας ή κηδεμόνα του/της ανηλίκου, εξουσιοδοτεί ρητά την επεξεργασία αυτών των δεδομένων, περιλαμβανομένων, ενδεχόμενα, των σχετικών με την υγεία, για την διαχείριση των σκοπών που αναφέρονται λεπτομερειακά στις πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων.

 

Ο χρήστης εγγυάται την ακρίβεια και την ειλικρίνεια των προσωπικών δεδομένων που έχουν παρασχεθεί, και αναλαμβάνει τη δέσμευση να τα επικαιροποιεί κατάλληλα και να γνωστοποιήσει στη MAPFRE οποιαδήποτε μεταβολή σημειωθεί σε αυτά.

 

Η χρήση αυτού του Ιστοτόπου υπόκειται στην Πολιτική Ιδιωτικότητας και Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, στους Όρους Χρήσης και στην Πολιτική των Cookies που αναφέρονται στην συνέχεια. Παρακαλούμε να τις διαβάσεις με προσοχή. Η πρόσβαση και η χρήση των υλικών που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο υποδηλώνει ότι έχεις προηγουμένως διαβάσει και αποδεχθεί, ανεπιφύλακτα, αυτούς τους όρους και τις πολιτικές.


 

 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στη MAPFRE νοιαζόμαστε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα επεξεργαζόμαστε με τη μέγιστη διαφάνεια. Γι’ αυτόν τον λόγο, για να αποφασίσετε πώς μπορούμε να τα επεξεργαστούμε και για να γνωρίζετε τα δικαιώματά σας, σας παραθέτουμε στην συνέχεια πληροφορίες σχετικά με τις επεξεργασίες που θα πραγματοποιήσουμε στα δεδομένα που θα μας παράσχετε μέσω αυτού του ιστοτόπου.

 

Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Οι πληροφορίες και/ή τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, περιλαμβανομένων, ενδεχομένως, και αυτών της υγείας, καταχωρούνται σε ένα αρχείο υπεύθυνος του οποίου είναι:

 

 • Ταυτότητα: MAPFRE ASISTENCIA COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., ΑΦΜ: 098125936

 • Ταχυδρομική διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 473, Αγ. Παρασκευή 15343, Αττική - Ελλάδα

 • Επικοινωνία με τον Προϊστάμενο Προστασίας Δεδομένων: Υπεύθυνος  Προστασίας  Προσωπικών Δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo.hellas@mapfre.com 

   

Ποια στοιχεία αποθηκεύουμε;

Η MAPFRE συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες της. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται είναι:

 1. Το όνομα τομέα του παρόχου (ISP) πρόσβασής τους στο διαδίκτυο. Για παράδειγμα, ένας χρήστης του παρόχου XXX ταυτοποιείται με το όνομα τομέα xxx.es.

 2. Την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης στον Ιστότοπό μας.

 3. Την διεύθυνση του διαδικτύου από την οποία ξεκίνησε ο σύνδεσμος που κατευθύνει στον Ιστότοπό μας.

Για ποιον σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η MAPFRE θα επεξεργαστεί όλα τα δεδομένα που έχουν παρασχεθεί εθελοντικά κατά την πλοήγηση στον Ιστότοπο, περιλαμβανομένων των ευαίσθητων δεδομένων, καθώς και όλα όσα αποκτηθούν ή παραχθούν ως συνέπεια της πλοήγησή σας στους Ιστοτόπου του διαδικτύου ή άλλου μέσου, για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Για παροχή στον χρήστη μιας πιο εξατομικευμένης πλοήγησης.

 • Για επεξεργασία στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις χώρες και τους εξυπηρετητές που επισκέπτονται συχνότερα τον Ιστότοπό μας.

 • Για να γνωρίζουμε τις ώρες με την υψηλότερη επισκεψιμότητα του Ιστοτόπου μας και για να κάνουμε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την αποφυγή προβλημάτων πρόσβασης.

 • Για να γνωρίζουμε την αποτελεσματικότητα των διαφόρων πλήκτρων και συνδέσμων που κατευθύνουν στον εξυπηρετητή μας, προκειμένου να ενισχύσουμε όσους παρέχουν καλύτερα αποτελέσματα.

 • Για την τήρηση ενός μητρώου δραστηριότητας του χρήστη στον Ιστότοπο.

 • Για πρόληψη και διερεύνηση της απάτης.

 • Για την διατήρηση και την ολοκληρωμένη διαχείριση της σχέσης σας με τον Όμιλο MAPFRE.

  Αυτός ο Ιστότοπος κάνει μετρήσεις με τις λύσεις των Google Analytics, Adobe Analytics και Doubleclick. Αυτές οι λύσεις χρησιμοποιούν εικονοστοιχεία στις σελίδες και ανώνυμα Cookies για την ανάλυση πληροφοριών σχετικά με την ακροαματικότητα (για παράδειγμα, τον αριθμό των επισκέψεων, τη διάρκεια κάθε επίσκεψης), κοινωνικο-δημογραφικά δεδομένα και καταγραφή της συμπεριφοράς του χρήστη στις σελίδες του Ιστοτόπου μας (για παράδειγμα, πηγές κυκλοφορίας, σελίδες που επισκέφθηκε, τμήματα που προτιμά, κλπ.).

  Περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική ιδιωτικότητας της Google Analytics στο http://www.google.com/intl/es_ALL/privacypolicy.html, της Adobe Analytics στο https://www.adobe.com/es/privacy.html και της Doubleclick στο https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

  Όλα τα στοιχεία που συλλέγονται, όπως και οι επεξεργασίες και οι σκοποί που αναφέρονται παραπάνω, είναι απαραίτητοι ή σχετίζονται με την παροχή κατάλληλων υπηρεσιών και της καλής διαχείρισης του Ιστοτόπου ή, ενδεχόμενα, και της συντήρησης, ανάπτυξης και ελέγχου της σχέσης του χρήστη με τη MAPFRE.

   

Για πόσο χρόνο αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα θα αποθηκευτούν για χρονικό διάστημα που καθορίζεται με βάση τα εξής κριτήρια: (i) νομική υποχρέωση αποθήκευσης, y (ii) αίτηση ακύρωσης από τον ενδιαφερόμενο όποτε αυτό προβλέπεται.

 

Πού βασίζεται η νομιμοποίηση επεξεργασίας των δεδομένων σας;

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας για τους σκοπούς του τμήματος “Για ποιον σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;” είναι η συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου.

 

Σε ποιους παραλήπτες γνωστοποιούνται τα δεδομένα;

Η MAPFRE μπορεί να γνωστοποιήσει τα δεδομένα σας, αποκλειστικά για τους σκοπούς του τμήματος “Για ποιον σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;”, σε άλλους φορείς του Ομίλου MAPFRE (www.mapfre.com), θυγατρικές και συνδεόμενες, το Ίδρυμα MAPFRE, όπως και σε τρίτους με τους οποίους θα υπογράψει συμβάσεις συνεργασίας.

 

Επίσης, κάθε φορέας του Ομίλου MAPFRE (www.mapfre.com), θυγατρικές και συνδεόμενες, μπορεί να γνωστοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιαδήποτε από τους παραπάνω φορείς, προκειμένου να διατηρηθεί μια ολοκληρωμένη και συγκεντρωτική διαχείριση της σχέσης των ενδιαφερόμενων με τους διάφορους φορείς του Ομίλου MAPFRE και για να μπορούν αυτοί να επωφεληθούν από αυτήν την πρόσβασή στα δεδομένα τους, πάντα με τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και χωρίς να χρειάζεται να γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους την πρώτη φορά που πραγματοποιείται κάθε γνωστοποίηση.

 

Στα πλαίσια των γνωστοποιήσεων αυτού του τμήματος, θα μπορούν να πραγματοποιούνται διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, για τις οποίες υπάρχει ή όχι μια απόφαση αντιστοιχίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι διεθνείς διαβιβάσεις σε χώρες που δεν είναι σε θέση να εγγυηθούν το κατάλληλο επίπεδο προστασίας, θα έχουν χαρακτήρα εξαιρετικό και θα πραγματοποιούνται μόνο εφόσον είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη της σχέσεις τους με τον Φορέα.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας όταν μας παρέχετε τα δεδομένα σας;

Με βάση τους όρους και στο πλαίσιο του υφιστάμενο κανονισμού, κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να:

 • Επιβεβαιώσει εάν στη MAPFRE επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και, σε αυτήν την περίπτωση, να έχει πρόσβαση σε αυτά και στις πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

 • Ζητήσει επανόρθωση ανακριβών δεδομένων

 • Ζητήσει την ακύρωση των δεδομένων όταν, μεταξύ άλλων λόγων, δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν, οπότε η MAPFRE θα πάψει να επεξεργάζεται τα δεδομένα, με εξαίρεση την άσκηση ή την υπεράσπιση πιθανών διεκδικήσεων ή για την τήρηση της εφαρμοστέας νομοθεσίας.

 • Ζητήσει την οριοθέτηση της επεξεργασίας των δεδομένων του, οπότε θα υφίστανται επεξεργασία μόνο με την συγκατάθεσή του, με εξαίρεση την άσκηση ή την υπεράσπιση πιθανών διεκδικήσεων ή για την τήρηση της εφαρμοστέας νομοθεσίας ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους ιδιαίτερου δημοσίου συμφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός Κράτους Μέλους της.  

 • Αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων του, οπότε η MAPFRE θα πάψει να τα επεξεργάζεται, με εξαίρεση την υπεράσπιση πιθανών διεκδικήσεων ή για την τήρηση της εφαρμοστέας νομοθεσίας.

 • Λάβει σε δομημένη μορφή, κοινής χρήσης και μηχανικώς αναγνώσιμα τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και που είχε παράσχει στη MAPFRE,  ή να ζητήσει από τη MAPFRE να τα διαβιβάσει κατευθείαν σε άλλον υπεύθυνο όταν αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

 • Άρει την συγκατάθεση που είχε δοθεί, ενδεχόμενα, για τους σκοπούς του τμήματος “Για ποιον σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;” Χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που είχε βασιστεί στην συγκατάθεσή τους πριν την άρει.

   

 • Τα παραπάνω δικαιώματα πρόσβασης, επανόρθωσης, ακύρωσης, οριοθέτησης, αντίθεσης και φορητότητας μπορούν να ασκηθούν κατευθείαν από τον κάτοχο των δεδομένων ή μέσω του νόμιμου ή εθελοντικού εκπροσώπου του, με έγγραφη γνωστοποίηση προς την Εταιρική Υπηρεσία Ιδιωτικότητας και Προστασίας Δεδομένων, στη διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 473, Αγ. Παρασκευή 15343, Αττική – Ελλάδα.

  Στην γνωστοποίηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνεται αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησής.

   

  Σας ενημερώνουμε επίσης ότι μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της Αρμόδιας Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ελλάδας, ιδιαίτερα όταν θεωρείτε ότι δεν ήταν ικανοποιητική η άσκηση των δικαιωμάτων σας, μέσω του Ιστοτόπου που έχει ενεργοποιήσει γι’ αυτόν τον σκοπό η αντίστοιχη Ελεγκτική Αρχή.

   

  Θεωρείται ότι ο χρήστης έχει ενημερωθεί και αποδέχεται τους παραπάνω όρους εάν συνεχίσει την πλοήγησή του στον Ιστότοπο και, ενδεχόμενα, εάν πιέσει το πλήκτρο "ΑΠΟΣΤΟΛΗ/ΣΥΝΕΧΕΙΑ/ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ" που βρίσκεται στα διαδικτυακά έντυπα συλλογής δεδομένων.

 

 


ΕΥΘΥΝΕΣ

Η MAPFRE δεν ευθύνεται για τις πληροφορίες αυτού του Ιστοτόπου που προέρχονται από πηγές εκτός του Ομίλου MAPFRE, όπως και για τα περιεχόμενα που δεν επεξεργάζεται η ίδια.

 

Ο σκοπός των συνδέσμων που εμφανίζονται σε αυτήν την σελίδα είναι να ενημερώσουν τον χρήστη για την ύπαρξη άλλων πηγών ενημέρωσης για το θέμα στο διαδίκτυο, όπου μπορεί να διευρύνει τα στοιχεία που παρέχονται από αυτόν τον Ιστότοπο. Η MAPFRE δεν αναλαμβάνει καμιά ευθύνη για το αποτέλεσμα που θα προκύψει από την κατεύθυνση σε αυτούς τους συνδέσμους.

 

 


ΝΟΜΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο κάτοχος του ονόματος τομέα  είναι η MAPFRE ASISTENCIA, με ΑΦΜ: 098125936, έδρα στη Μαδρίτη της Ισπανίας και υποκατάστημα Αθηνών εγκατεστημένο στην Αγ. Παρασκευή Αττικής με Τ.Κ.:15343, επί της Λ. Μεσογείων 473, και αποτελείται από τους Ιστοτόπους που συνδέονται με τα ονόματα τομέα της MAPFRE.

 

 


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να κάνει καλή χρήση του Ιστοτόπου, θεωρούμενη ως τέτοια αυτή που είναι σύμφωνη με την υφιστάμενη νομοθεσία, την καλή πίστη και την δημόσια τάξη.

 

Με τη σειρά του, ο χρήστης δεσμεύεται να μην χρησιμοποιήσει τον Ιστότοπο για σκοπούς εξαπάτησης, καθώς και να μην πραγματοποιήσει καμιά ενέργεια με σκοπό την πρόκληση βλάβης, αχρήστευσης ή υπερφόρτωσης του ιστοτόπου ή που θα απέτρεπε, με οποιονδήποτε τρόπο, την ομαλή χρήση και λειτουργία του. 

 

Ο χρήστης ενημερώνεται ότι, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης, της Πολιτικής ιδιωτικότητας ή οποιουδήποτε άλλου όρου περιλαμβάνεται στον Ιστότοπο, η MAPFRE επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να περιορίσει, να αναστείλει ή να μπλοκάρει την πρόσβασή του στον Ιστότοπο με οποιοδήποτε τεχνικό μέσο κρίνει σκόπιμο για να το πετύχει.

 

 


Copyright

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύονται. Το σχέδιο της διαδικτυακής πύλης και οι πηγαίοι του κώδικες, καθώς και τα λογότυπα, οι μάρκες και τα άλλα διακριτικά σήματα που εμφανίζονται σε αυτόν ανήκουν στη MAPFRE και προστατεύονται από τα αντίστοιχα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

 

Απαγορεύεται αυστηρά, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια των κατόχων του copyright, η αναπαραγωγή, διανομή, μετασχηματισμός, αλλοίωση, δημόσια γνωστοποίηση ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ολικής ή μερικής, δωρεάν ή κερδοσκοπικής εκμετάλλευσης των κειμένων, εικόνων ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου εμφανίζεται στον Ιστότοπο.

 

Η MAPFRE επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να πραγματοποιήσει, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, όσες τροποποιήσεις, μεταβολές, καταργήσεις ή ακυρώσεις των περιεχομένων και του τρόπου παρουσίασής τους θεωρήσει απαραίτητες, είτε προσωρινά είτε οριστικά, ενώ ο χρήστης θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι χρησιμοποιεί πάντα την τελευταία έκδοση. Αυτή η αρμοδιότητα δεν δίνει στους χρήστες κανένα δικαίωμα λήψης αποζημίωσης για ζημιές και βλάβες.

 

 


ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

 

Η MAPFRE χρησιμοποιεί Cookies για να σας παράσχει μια καλύτερη εμπειρία πλοήγησης, που θα προσαρμόζεται στις ανάγκες σας, αλλά και για να προστατεύσει και να βελτιώσει τον Ιστότοπο. Διαβάστε με προσοχή αυτή την Πολιτική Cookies για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την υπεύθυνη χρήση τους από τη MAPFRE, και για τις επιλογές που έχετε για να διαμορφώσετε τον φυλλομετρητή σας και για τη διαχείρισή τους.

 

Τι είναι τα Cookies;

 

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που παράγονται στον υπολογιστή του χρήστη και μας επιτρέπουν να γνωρίζουμε τη συχνότητα των επισκέψεων, τα περιεχόμενα που επιλέγονται περισσότερο και τα στοιχεία ασφαλείας που μπορούν να παρέμβουν στον έλεγχο πρόσβασης σε ζώνες περιορισμένης πρόσβασης, αλλά και στην εμφάνιση διαφήμισης με βάση τα κριτήρια που έχει προκαθορίσει η MAPFRE, τα οποία ενεργοποιούνται από Cookies που διατίθενται από αυτήν την εταιρεία ή από τρίτους που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες για λογαριασμό της MAPFRE.

 

Γενικά, υπάρχουν τα παρακάτω είδη Cookies:

 

 • Με βάση την ημερομηνία λήξης τους:

 • Περίοδος: Λήγουν στο τέλος της σύνδεσης του χρήστη.

 • Διαρκή: Δεν λήγουν με τη λήξη της σύνδεσης του χρήστη.

 

 • Με βάση την προέλευσή τους:

 • Προέλευση: Ενεργοποιούνται από τον Ιστότοπο πλοήγησης.

 • Τρίτοι. Προέρχονται από άλλους Ιστοτόπους.

   

 • Με βάση τον σκοπό τους:

 • Τεχνικά: επιτρέπουν την πλοήγηση και την χρήση διαφόρων υπηρεσιών.
 • Εξατομικευμένα: επιτρέπουν την πρόσβαση στην υπηρεσία με προκαθορισμένα χαρακτηριστικά.
 • Ανάλυσης: επιτρέπουν την παρακολούθηση και την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών.
 • Διαφημιστικά: επιτρέπουν τη διαχείριση διαφημιστικών χώρων.
 • Διαφήμισης με βάση την συμπεριφορά: επιτρέπουν τη διαχείριση διαφημιστικών χώρων. Αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών.

 

Τι είδους Cookies χρησιμοποιούμε και για ποιους σκοπούς;

Σε αυτόν τον Ιστότοπο χρησιμοποιούνται τα παρακάτω είδη Cookies, με τους εξής σκοπούς:

 

1. Cookies ανάλυσης

Χρησιμοποιούνται για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων για τη δραστηριότητα του χρήστη. Μεταξύ άλλων, αναλύουν τον αριθμό των χρηστών που επισκέπτονται τον Ιστότοπο, τον αριθμό των επισκεπτόμενων σελίδων και τη δραστηριότητα των χρηστών στον Ιστότοπο και τη συχνότητα χρήσης του.

 

Οι πληροφορίες που συλλέγονται είναι πάντα ανώνυμες και είναι αδύνατο να συσχετιστεί με το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται.

 

2. Cookies επαλήθευσης ταυτότητας

Χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση της σύνδεσης του χρήστη σε κάθε επίσκεψη, και είναι κυρίαρχα στα ιδιωτικά περιβάλλοντα του Ιστοτόπου που απαιτούν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

 

3. Cookies που έχουν χρησιμοποιηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Παρέχουν στον χρήστη τη δυνατότητα να μοιραστεί με τις επαφές του σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης τα περιεχόμενα που του φαίνονται ενδιαφέροντα με τη σημείωση του αντίστοιχου πλήκτρου (plug-in) που είναι ένθετο στον Ιστότοπο.

 

Τα plug-in αποθηκεύουν και έχουν πρόσβαση στα Cookies της συσκευής του χρήστη και επιτρέπουν στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης να ταυτοποιήσει τους χρήστες του όταν αυτοί διαδρούν με τα plug-in.

 

4. Cookies που έχουν χρησιμοποιηθεί από εξωτερικά συμπληρώματα περιεχομένου

Είναι απαραίτητα για την παροχή κάποιου είδους υπηρεσίας και αποθηκεύονται από τρίτους.

 

Στα πλαίσια αυτής της κατηγορίας Cookies εντάσσονται, για παράδειγμα, τα Cookies των εφαρμογών αναπαραγωγής μέσων που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση τεχνικών δεδομένων για την αναπαραγωγή περιεχομένων εικόνας ή ήχου, παραμέτρους φόρτωσης, κλπ.

 

5. Cookies τρίτων για την εξατομίκευση των διαφημιστικών χώρων

Επιτρέπουν τη διαχείριση του διαφημιστικού χώρου που βλέπουν οι χρήστες όταν επισκέπτονται τον Ιστότοπο και αποθηκεύονται από τρίτους.

 

Ποιος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες των Cookies;

 

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα Cookies χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τη MAPFRE.

 

Μπορούν να απενεργοποιηθούν τα Cookies;

 

Εκτός από την περίπτωση των Cookies ανάλυσης, η χρήση των Cookies έχει επιπτώσεις στην ιδιωτικότητα των χρηστών επειδή, γενικά, επιτρέπει το συσχετισμό του περιεχομένου τους με τη διεύθυνση IP της σύνδεσης καθώς και με άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη, όπως αυτά που παρέχει εθελοντικά.

 

Με την αποδοχή αυτής της Πολιτικής Ιδιωτικότητας και Cookies, ο χρήστης δίνει τη συγκατάθεσή του στη δημιουργία Cookies για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

 

Παρ’ όλα αυτά, σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμήσει μεταγενέστερα να σβήσει τα Cookies που έχουν αποθηκευτεί στον υπολογιστή του με την απαραίτητη συγκατάθεσή του, θα μπορεί να το κάνει χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που του παρέχει ο φυλλομετρητής του γι’ αυτόν τον σκοπό. Με αυτήν την έννοια, και ανάλογα με τον φυλλομετρητή σας, η διαδικασία απενεργοποίησης των Cookies περιγράφεται αναλυτικά στους παρακάτω συνδέσμους:

 

 

Εάν ο χρήστης δεν δεχθεί τα Cookies ή τα απορρίψει μεταγενέστερα, μπορεί να επηρεαστούν οι λειτουργίες του Ιστοτόπου.

 

Αλλαγές και επικαιροποιήσεις στην Πολιτική Cookies

H MAPFRE και οι εταιρείες του ομίλου της μπορούν να τροποποιήσουν αυτήν την Πολιτική Cookies με βάση τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, των κανονισμών ή προκειμένου να προσαρμόσει αυτήν την πολιτική στις οδηγίες και στις συστάσεις των ρυθμιστικών παραγόντων. Σας συνιστούμε, συνεπώς, να επιθεωρείτε περιοδικά την Πολιτική Cookies.